Računovodstvene i administrativne usluge

Kako bi pravne osobe mogle poslovati i djelovati u okviru zakonskih propisa, uredno vođenje poslovnih knjiga je nužno po sili zakona ali ujedno i radi uspješnog vođenja poslovanja te donošenja kvalitetnih poslovnih odluka.

Osnovni okvir funkcija računovodstva pokriva:

  • inicijalnu uspostavu poslovnih knjiga i računskog plana
  • vođenje glavne knjige, salda-konti kupaca i dobavljača, analize osnovnih sredstava i obračuna amortizacije, blagajničko poslovanje
  • izradu dokumentacije, knjiženje transakcija i unos podataka u računovodstveni program (ulaznih i izlaznih računa, bankovnih izvoda)
  • usklađivanje kupaca i dobavljača (salda conti)
  • obračun i sastavljanje prijava poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza po odbitku, posebnih poreza i trošarina te ostalih poreza i zahtjeva
  • priprema i predaja zakonskih izvještaja prema državnim institucijama (Porezna uprava, HZZO, HZMO, Regos, Fina, HNB, Hanfa)
  • unos podataka u internet bankarstvo i provođenje naloga za plaćanje
  • podršku tijekom poreznih i drugih nadzora i revizija (sudjelovanje s ovlaštenim predstavnikom klijenta pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima, kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje pružamo)

U slučaju specifičnih zahtjeva, uslugu možemo prilagoditi potrebama i očekivanjima klijenta.