Usluge knjigovodstva

Usluge knjigovodstva podrazumijevaju žurno i točno vođenje kompletnog računovodstva, poslovnih knjiga, poreznih i ostalih evidencija u potpunosti usklađenih sa zakonima i propisima Republike Hrvatske za tvrtke i obrtnike, rješavanje svih administrativnih pitanja Vaše tvrtke, smanjivanje na minimum Vaših kontakata sa državnim organima.

Vođenje poslovnih knjiga i evidencija:

 • Glavna knjiga - financijsko knjigovodstvo
 • Obrtničke knjige (knjiga KPI, KP, KTO)
 • Trajna imovina i obračun amortizacije
 • Obračun i evidencija PDV-a
 • Obračun poreza na potrošnju,trošarina, te svih drugih poreza i članarina
 • Obračun plaća
 • Tromjesečni statistički izvještaj
 • Završni račun
 • Blagajničko poslovanje
 • Obračun kamata
 • Obračun putnih naloga
 • Obračun prodaje
 • Robno materijalno knjigovodstvo
 • Obračun proizvodnje
 • Devizno knjigovodstvo
 • Kadrovska evidencija
 • Porezno savjetovanje i izrada poreznih prijava obveznika poreza na dobit i poreza na dohodak

U svom radu redovito pratimo sve suvremene publikacije, zakone i propise koji su važni za naše klijente.