ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

P: Koliko se promijenio računovodstveni sistem?

0: Računovodstveni sistem se kontinuirano mijenja, posebice u periodu od ulaska Hrvatske u EU. Novi normativi diktirani od strane EU direktiva i modernizacija sustava otežali se posao računovođa, pa je tako nužno kontinuirano usavršavanje i stjecanje novih znanja putem različitih edukacija i standardne literature.

P: Kako možemo imati povjerenja u novog računovođu?

0: Većina klijenata se, pri traženju računovođe, rukovodi prvenstveno cijenom usluga što često može dovesti do nezadovoljstva klijenta nedovoljnom kvalitetom usluge. Stjecanje povjerenja klijenata nije jednostavno što mi, iz svog dugogodišnjeg iskustva u radu s domaćim i međunarodnim klijentima, jako dobro znamo. Stoga je naša preporuka da je pri odabiru računovođe ipak potrebno naći optimalan spoj kvalitete i cijene usluge, što mi kontinuirano nudimo svojim klijentima.

P: Mora li računovođa davati savjete, prikupljati potrebnu dokumentaciju te kontaktirati institucije umjesto klijenata ili to nije obavezno?

0: Kvalitetna usluga računovodstvenog servisa, osim strogo računovodstvenih, obuhvaća i savjetodavne usluge koje se tiču poslovanja, informiranje klijenata o novonastalim okolnostima koje se mogu odraziti na njegovo poslovanje i sl. kao i posredovanje između klijenata i relevantnih državnih institucija, banaka i sl.

P: Koliko su tajne informacije između računovođa i klijenata prema trećim stranama?

0: Poslovne tajne između računovođa i klijenata prema trećim stranama strogo su čuvane, kako nalaže zakon. Međutim, računovođa ima i obaveze prema državnim institucijama, te se mora ponašati u skladu sa zakonima proizašlima iz direktiva EU, posebice Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te novom Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

P: Koliko je važna fizička udaljenost klijenata i računovođa za kvalitetno obavljanje računovodstvenih usluga?

0: Udaljenost lokacija sjedišta tvrtki klijenta i računovodstvenog servisa danas nije prepreka kvalitetnom obavljanju usluga. Korištenjem novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, uvođenjem novih informatičkih alata u knjigovodstvo te informatizacijom državnih institucija i uvođenjem e-dokumenata jednostavna je komunikacija i brza razmjena informacija između računovođa i klijenata, kao i između računovođa i relevantnih, državnih i drugih institucija.

P: Kako otvoriti poduzeće u Republici Hrvatskoj?

0: Više o tome kako osnovati poduzeće u RH pogledajte na : https://poduzetnistvo.gov.hr/kako-osnovati-poduzece/52

Ako imate pitanja, kontaktirajte nas!