UGP POZIVA POREZNU DA ZAUSTAVI UDAR NA PAUŠALNE OBRTE

PUSTITE LJUDE DA RADE!

    Udruga Glas poduzetnika ovim putem želi jasno izraziti svoj stav vezano za odluku Porezne uprave oko paušalnih obrta. Smatramo da je dopuštanje osnivanja paušalnih obrta bio jedan od boljih poteza domaće regulative, budući da se time dao snažan poticaj za poduzetničku inicijativu brojnih pojedinaca koji su sami preuzeli rizik pokretanja posla izvan sigurnosti radnog mjesta velike tvrtke. Međutim, Porezna je odlučila i toj praksi stati na kraj. Nakon slanja upitnika za utvrđivanje o nesamostalnom radu na adrese paušalnih obrta, Porezna je donijela rješenje prema kojemu se brojne paušalce optužuje za “prikriveno zapošljavanje”, odnosno da im je preveliki udio prihoda ovisan o jednom klijentu. Drugim riječima, optužili su ih indirektno za utaju poreza, zbog čega moraju platiti zaostali porez na dohodak i sva ostala davanja (mirovinsko, zdravstveno).

ZAR PODUZETNICI MORAJU PLAĆATI SVE GRIJEHE SVIH VLASTI?

    Udruga Glas poduzetnika ovim putem želi izraziti krajnje nezadovoljstvo s trenutačnom situacijom oko terasa u Splitu i u Zagrebu. Naime, gradska uprava u Splitu donijela je odluku prema kojoj će vlasnici ugostiteljskih objekata morati plaćati veću cijenu štekata, a najgore će proći oni poduzetnici čiji se ugostiteljski objekti nalaze u strogom centru grada, tj. u prvoj zoni, gdje će povećanje biti dvostruko. Također, potrebno je spomenuti i situaciju u Zagrebu i odluku Povjerenstva za dodjelu javnih površina prema kojoj se mnogim poduzetnicima ne produžuju postojeći ugovori i ne dodjeljuje prostor za terasu.