NOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJU TERORIZMA

Hrvatski Sabor je 8. studenog 2017. godine izglasao novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma („Zakon“), objavljen u Narodnim novinama br. 108/17, koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. Novim Zakonom se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s odredbama Četvrte EU direktive o sprječavanju pranja novca (Direktiva (EU) 2015/849).

U nastavku donosimo neke od ključnih izmjena koje novi Zakon uvodi:

  • Novim Zakonom nije značajnije promijenjen popis subjekata koji su obveznici provedbe mjera za sprječavanje pranja novca, a za neke subjekte je smanjen opseg usluga za koje postoji obveza provedbe mjera za sprječavanje pranja novca. Primjerice, u odnosu na dobrovoljne mirovinske fondove te mirovinska osiguravajuća društva, novim Zakonom je obuhvaćen samo onaj dio poslovanja koji se odnosi na izravne jednokratne uplate osoba u takva društva i društva za dokup mirovine. Također, odvjetnici i javni bilježnici su sada obvezni provoditi mjere za sprječavanje pranja novca samo kad, između ostalog, strankama pružaju usluge vezane uz kupnju ili prodaju nekretnina, upravljanje imovinom u vlasništvu stranke, otvaranje bankovnih računa i osnivanje trgovačkih društva u ime stranaka. Novi Zakon izričito propisuje da je HBOR obveznik provođenja mjera, radnje i postupaka za sprječavanje pranja novca;
  • Novi Zakon detaljnije propisuje da prilikom izrade procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, obveznici moraju uzeti u obzir čimbenike koji se odnose na geografsko područje stranke, proizvode/usluge te kanale dostave;
  • Obveza provođenja mjera dubinske analize stranke je proširena na svaku povremenu transakciju koja predstavlja prijenos novčanih sredstava u vrijednosti većoj od 1.000,00 eura
  • Prag o kojem ovisi postojanje obveze provođenja mjera dubinske analize stranke prilikom pružanja usluga igara na sreću je snižen na vrijednost od 15.000,00 kuna ili veću;
  • Pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne smije primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 75.000,00 kuna i većoj;
  • Obveznici provođenja mjera za sprječavanje pranja novca dužni su obavijestiti Ured za sprječavanje pranja novca o svakoj gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj;
  • Novi Zakon proširuje zahtjev za provođenjem mjera pojačane dubinske analize stranke te se odnosi i na stranke iz visokorizičnih država, kao i stranke koje obavljaju transakcije u vezi s dionicama na donositelja;
  • Proširena je definicija politički izloženih osoba te uključuje fizičke osobe koje djeluju ili su u proteklih 12 mjeseci djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti uključujući, između ostalog, predsjednike država i predsjednike vlada, ministre i njihove zamjenike; članove izabranog zakonodavnog tijela, članove upravnih tijela političkih stranaka, članove savjeta središnjih banaka, suce vrhovnih ili ustavnih sudova, članove uprave međunarodnih organizacija, gradonačelnike, itd.;
  • Novi Zakon predviđa uspostavu Registra stvarnih vlasnika koji će operativno voditi Financijska agencija (FINA);
  • Maksimalni iznos novčane kazne za kršenje odredbi Zakona je povećan sa 750.000,00 kuna na 1.000.000,00 kuna.