NOVOSTI ZA 2022. GODINU

Plaće i ugovor na radu

Zaposleni s minimalnom plaćom će dobiti više novca za puno radno vrijeme i cijeli mjesec proveden na radu. Taj je iznos 4.687,50 kuna bruto, a u djelatnosti graditeljstva na koju je proširena primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo minimalna će plaća iznositi u visini plaće određene tim KU prema složenosti poslova na kojima radnik radi. Konkretno, riječ je o deset stupnjeva složenosti, pa će se minimalna bruto plaća u graditeljstvu kretati od 4.200 kuna do 11.130 kuna mjesečno. Od 1. prosinca povećan je broj dodataka koji povećavaju minimalnu plaću te su proširena ovlaštenja inspekcije rada u nadzoru primjene Zakona o minimalnoj plaći i povećan broj prekršaja. Poslodavci su dužni do 1. veljače 2022. uskladiti ugovore o radu sklopljene s radnicima koji imaju pravo na plaću u visini minimalne plaće.

Promijenit će se i osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje za sve obvezno osigurane osobe. Tako će za obrtnike obveznike poreza na dohodak osnovica iznositi 6.199,05 kuna mjesečno, za zaposlene članove uprave najmanje 6.199,05 kuna, za slobodna zanimanja 10.490,70 kuna itd, za siječanj 2022. koji dospijevaju u veljači 2022.

Mijenja se i iznos naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom. Podsjetimo, poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika obvezni su zaposliti tri posto radnika koji imaju status osobe s invaliditetom. Ne ispune li tu obvezu, za svakog invalida kojega su trebali zaposliti, a nisu ga zaposlili, plaćaju mjesečnu naknadu u visini 20 posto minimalne plaće. To znači da će poslodavci od 1. siječnja naknadu plaćati 937,50 kuna mjesečno u veljači 2022.

Prema Zakonu o radu, promjene će se odnositi na radnike koji rade preko internetskih platformi, detaljnije će se definirati rad od kuće i vrijeme dostupnosti radnika nakon radnog vremena za pozive i emailove. Kad je pak u pitanju autorsko pravo u radnom odnosu, zakonom je dano pravo poslodavca na sva prava koja proizlaze iz autorskog djela koje radnik stvara tijekom radnog odnosa, i zato više nije potrebno to posebno ugovarati. Ovo je posebno bitno za softversku industriju i sve druge kreativne sektore. Također, prema Pravilniku o kovid potvrdama, svaki poslodavac koji vodi evidenciju o kovid potvrdama treba za to imati odgovarajući pravilnik, usklađen s GDPR-om.

Ovrhe na plaći

Novi je i maksimalni iznos plaće zaštićen od ovrhe koji će iznositi 4.724 kune, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022., tj. već pri isplati plaće za prosinac koja s isplaćuje u siječnju.

Novine na stopama

Nova će biti i porezno dopustiva kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba te će iznositi 2,68 posto, što je važno, za primjenu čl. 14. Zakona o porezu na dobit. U prvom polugodištu 2022. nove su i zatezne kamate. Za trgovačke ugovore zatezna kamata od 1.1. do 30.6. 2022. iznosi 7,49 posto, a u ostalim odnosima iznosi 5,49 posto godišnje.

Fiskalizacija

Novine su i u postupcima fiskalizacije. U Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuje se postupak ispravljanja računa ako obveznik fiskalizacije ima potrebu promijeniti podatak o načinu plaćanja prethodno izdanog računa.

HGK

Mnogi su čekali novi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori i dočekat će ga 4. siječnja 2022. Članstvo u HKG i nadalje će biti obvezno za sve pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, no mali poduzetnici ne plaćaju članarinu HGK-u, a za srednje i velike će se iznos članarine odrediti Odlukom Skupštine HGK. Uvodi se mogućnost dobrovoljnog učlanjenja za ustanove koje obavljaju društvenu djelatnost, a iznos članarine koju oni plaćaju utvrdit će se odlukom tijela HGK.

Neke općine i gradovi su od 1. siječnja 2022. promijenili stope prireza. Primjerice, Karlovac je smanjio prirez s 12 posto na devet posto, Rijeka s 15 posto na 14 posto, Otočac s devet posto na sedam posto, Varaždin s deset posto na 7,5 posto, Crikvenica s deset posto na sedam posto ...

Trgovine i sl.

Promjene su i za sniženja i sve moguće akcije tijekom kojih trgovac mora cijelo vrijeme držati vidljivima staru cijenu, novu cijenu i najnižu cijenu po kojoj je proizvod prodavan u proteklih 30 dana. Ako se roba po sastojcima ili drugim svojstvima značajno razlikuje od robe koja se prodaje u drugim državama EU, na proizvodu se ne smije napisati da je identičan proizvodu koji se prodaje u drugim državama EU. Razlike u robi trgovci će moći opravdati inspekciji s pozivanjem na zakonske razlike, očekivanja potrošača i slično.

Kad je pak u pitanju Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi, ugovori između dobavljača i kupaca u sektoru opskrbe hranom trebaju biti usklađeni sa zakonom najkasnije do 1. ožujka 2022.

Nove promjene u zakonu o zaštiti potrošača

Zakon o zaštiti potrošača prema kojem kupac proizvoda, ako ga je moguće popraviti, više neće imati pravo sam birati želi li zamjenski proizvod ili popravak proizvoda, što i trgovci trebaju navesti u općim uvjetima. Opći uvjeti trebaju jasno razlikovati prava potrošača po komercijalnom jamstvu od prava potrošača po pravilima za nedostatke stvari. Trošak vještačenja radi utvrđivanja postojanja mana stvari je do sad snosio trgovac ako je materijalni nedostatak nastao u roku od šest mjeseci, neovisno o tome je li odgovornost za nedostatak na trgovcu ili na potrošaču. U 2022. godini će taj rok za nedostatak biti godinu dana od dana predaje stvari, ali će trgovac moći od potrošača tražiti povrat plaćenog vještačenja kad trgovac nije odgovoran za nedostatak.

Novost je i ta da agencije za naplatu potraživanja ne smiju zvati osobe koje su povezane s dužnikom ili obrađivati njihove podatke. Povreda te obveze je kršenje odredbi GDPR-a, i treba je prijaviti AZOP-u.

https://www.savjeti.hr/osobne-financije/kada-i-pod-kojim-uvjetima-se-placa-porez-na-kriptovalute/25/

Pravilnik o covid-potvrdama

Svaki poslodavac koji vodi evidenciju o covid-potvrdama treba za to imati odgovarajući pravilnik, usklađen s GDPR-om.

Porez, Pristojbe i sl.

Porez na dobit je s 12 posto snižen na 10 posto u 2021. godini (za obveznike s prihodom do 7,5 milijuna kuna). Smanjen je i porez na dohodak od kapitala s 12 posto na 10 posto.

Novom Uredbom o tarifi upravnih pristojbi iz rujna 2021. godine ukinuti su biljezi i pristojbe koje su se trebale plaćati za korištenje usluga iz djelokruga poslova državne uprave, jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima koje obavljaju poslove države uprave, primjerice pristojbe za izdavanje dokumenata poput vozačke dozvole, putovnice ili upisa obrta u registar, ishođenje zemljišnoknjižnog uloška, gospodarske pristojbe, pristojbe u području vodnoga gospodarstva, katastarske pristojbe, pristojbe u području odgoja, obrazovanja i sporta, pristojbe za zaštitu kulturne baštine te pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja.

Deklaracije

Ako se roba po sastojcima ili drugim svojstvima značajno razlikuje od robe koja se prodaje u drugim državama EU, na proizvodu se ne smije napisati da je identičan proizvodu koji se prodaje u drugim državama EU. Razlike u robi trgovci će moći opravdati inspekciji s pozivanjem na zakonske razlike, očekivanja potrošača i slično.

Rok zastare za komunalnu naknadu

Rok zastare za komunalnu naknadu je tri godine od dana dospijeća svakog pojedinog davanja.

Zakon o trgovini

U 2022. je najavljeno da će doći do ograničenje rada trgovina nedjeljom i blagdanima te uvođenje limita od 16 radnih nedjelja godišnje. Radno vrijeme trgovina bi bilo od 6:00 do 21:00 sati.