Usluge izvještavanja

Zakonom je propisana određena vrsta i dinamika izvještavanja, no različiti izvještaji mogu poslužiti i za ispravno i pravovremeno donošenje poslovnih odluka.

Vrste izvještaja i izvještavanja

  • izrade računovodstvenih politika, sukladno zakonskim odredbama i obvezama
  • zakonsko izvještavanje na godišnjoj razini u skladu sa Zakonom o računovodstvu i drugim primjenjivim propisima(ove usluge uključuju pripremu financijskih izvještaja i bilješki uz financijske izvještaje, te predaju nadležnim tijelima)
  • izvještavanje menadžmenta na mjesečnoj osnovi ili prema dogovoru u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima
  • izrade i provjere kreditnih upitnika te komunikacija s bankama
  • izrada dokumentacije za potrebe leasing kuća (operativni,financijski leasing)

U slučaju specifičnih zahtjeva kod vrste i sadržaja izvještavanja, možemo se prilagoditi očekivanjima klijenata.